Přijetí u pana starosty
Absolventi školy a vybraní zástupci tříd byli přijati starostou městyse Ing. Martinem Mikuláškem.