Cirsiáda 2022
Koncem května jsme se stali pořadateli vědomostní soutěže šesti okolních škol. Naši žáci získali pěkná umístění v českém jazyku, angličtině, informatice a také v utkání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.