Sportovní den v barvách
I další příspěvek patří družině. Na závěr školního roku se našel čas pro uspořádání pěkné sportovní akce.