Družina u hasičů
Děti se ve školní družině seznámily s historií i současností Sboru dobrovolných hasičů Sloup.