V šestých ročnících vznikají ve třídách nové kolektivy a mění se způsob výuky. Proto začínají šesťáci každoročně akcí zvanou Adapťák. Ten letošní proběhl na Chatě Macocha.