Jablíčkový den
Jablíčková čeština, jablíčková matematika. Akce s názvem Jablíčkový den se dětem z 1. A velmi líbila.