Ze školní družiny
Dlabání dýní, stopovaná a stezka odvahy. Ve školní družině měly děti na podzim pestrý program.