Den otevřených dveří
Před jarními prázdninami se škola otevřela veřejnosti i dětem ze všech spádových MŠ.