Vlastivědné putování do Terezína
Tragické okamžiky naší moderní historie si deváťáci připomněli na výletu do Památníku Terezín.