Finanční gramotnost
Tento předmět ve škole úspěšně vyučuje odbornice z praxe – paní Ing. Opustilová. Fotografie jsou z aktivit s třeťáky, ale od příštího školního roku se budou finanční gramotnost učit osmáci již všichni povinně.