Den vědy a techniky Západočeské univerzity v Plzni
Klatovy 2024
Foto Roman Muchka