Den vědy a techniky pořádaný ZČU v Klatovech 8.6.2023.
Foto: Roman Muchka