DUHA Křišťál Lutín
26.letní dětský tábor
24.7. - 7.8.2021
Naloučany

celotáborová hra: Ztraceni v čase

www.duha-kristal.cz
www.fotit-me-bavi.cz