DUHA Křišťál Lutín
27.letní dětský tábor
23.7. - 6.8.2022
Hoštejn

celotáborová hra: Na přání bohů

www.duha-kristal.cz
www.fotit-me-bavi.cz