Rožňavská novéna

Tento rok sa konal už tretí ročník rožňavskej novény. V pondelok 23. 10. 2023 sme putovali do nášho biskupského mesta, aby sme sa zúčastnili duchovného programu spolu s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.
Každý deň novény bol vyhradený jednému z deviatich dekanátov. Z našej farnosti Lučenec - Rúbanisko putovalo 18 ľudí spolu s kňazmi P. Františkom, P. Dominikom a bratom Martinom. Cestovali sme autobusom spolu s pútnikmi zo Starej Haliče a Lučenca - mesta.
O 17:30 h. sme sa zúčastnili na modlitbe posvätného ruženca a o 18:00 h. bola slávnostná svätá omša. Celebroval otec biskup a kázal Vdp. Tomáš Székely, administrátor farnosti Lovinobaňa. Okrem nich bolo na svätej omši asi desať ďalších kňazov z dekanátu.
Dekanát Dolný Novohrad tvoria farnosti: 1. Biskupice 2. Boľkovce 3. Divín 4. Dolná Strehová 5. Fiľakovo 6. Holiša 7. Lovinobaňa 8. Lučenec - mesto 9. Lučenec - Rúbanisko 10. Pleš 11. Podkriváň 12. Rapovce 13. Stará Halič 14. Stará Huta 15. Veľká nad Ipľom.