Veľkonočné trojdnie v kostole Krista Kráľa na Rúbanisku