Nový kostol sv. Cyrila a Metóda sa začal stavať 4. mája 1991 položením základného kameňa, ktorý 22. apríla 1990 posvätil Svätý Otec Ján Pavol II., na svojej prvej návšteve Slovenska. Kostol bol dokončený a vysvätený 11. júla 1993. Autormi projektu sú Ing. arch. Ladislav Mirt, Ing. Marián Kochan a statik Ing. Ján Dolinaj.
Majstrom na stavbe bol Ludovít Miklúšek z Liesku. Úradné záležitosti mal na starosti predseda výboru pre výstavbu Tomáš Pakos. Túto úlohu neskôr prevzal Marián Ujmiak. Na všetko dohliadal pán dekan Michal Tondra. Medzi ďalších, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o zdarný priebeh výstavby patril Peter Pakos, Tomáš Klepkoň, Matej Števaňák a Ján Hucík.
Vitráže a farebné okná navrhol, vyrobil a rodnej obci daroval rodák z Brezovice, akademický maliar Ján Havrila. Hodnota tohto daru sa odhaduje na viac ako dva milióny korún.
Vnútornú umeleckú výzdobu urobil sochár Ing. Jozef Šima. Do dreva vytesal nielen Ukrižovaného Krista, ale aj súsošie našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Celkovo sa do kostola investovalo viac ako 8 miliónov 200 000 slovenských korún.
Toto dielo mohlo vzniknúť len vďaka obetavosti a štedrosti veriacich Brezovice, ale aj iných štedrých darcov.