Na Veľký piatok, 7. 4. 2023, si skupina farníkov pripravila dramatizovanú krížovú cestu, ktorou nám priblížila umučenie Pána Ježiša a jeho lásku do krajnosti.