11. 6. 2023 prijalo v našej farnosti 16 detí Prvé sväté prijímanie (7 dievčat a 9 chlapci). Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole.
Je známe, že don Bosco mával prorocké sny, ktoré sa často splnili. Raz mal sen o lodi na rozbúrenom mori a dvoch stĺpoch. Snívalo sa mu, že na mori bolo veľké množstvo lodí. Boli vyzbrojené rôznymi zbraňami a všetky útočili na jednu, veľkú loď – pápežskú loď. More bolo rozbúrené a uprostred mora vyčnievali z vody dva vysoké stĺpy. Na jednom stĺpe bola socha Panny Márie - Pomocnice kresťanov a na druhom, vyššom stĺpe bola hostia - Eucharistia s nápisom: Záchrana veriacich.
Pápež, hlavný veliteľ lode, priviazal prednú reťaz na lodi k stĺpu s hostiou a zadnú reťaz priviazal ku stĺpu s Pannou Máriou. Všetky lode, ktoré ju doteraz napádali pápežskú loď začali do seba vrážať a potápať sa. Na mori zavládol pokoj.
Po tomto sne Don Bosco povedal, že Cirkev - veriacich čakajú veľké skúšky. Iba dva prostriedky nám zostanú a pomôžu prežiť tieto časy skúšok: Úcta k Panne Márii a časté sväté prijímanie. Tieto myšlienky sa odzrkadlili vo výzdobe pred obetným stolom.
Počas „Bieleho týždňa“ prichádzali deti na sväté omše slávnostne oblečené. Rozprávali sme si o tom, že ryba bola tajným symbolom prvých kresťanov. Rozprávali sme si o Panne Márii - Pomocnici kresťanov, o viere, nádeji, láske a Eucharistii. Na záver „Bieleho týždňa“ sme sa s prvoprijímajúcimi deťmi stretli v pastoračnom centre pod kostolom. Prežili sme príjemný čas naplnený spevom, hrami a turnajom v stolnom futbale. Okrem modlitebnej knižky a obrázka dostali deti na pamiatku sv. ruženec so svojím menom a plyšovú rybku z výzdoby pred oltárom.
Ďakujem za spoluprácu rodičom prvoprijímajúcich detí, animátorkám Evke, Natálke, Paulínke a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. J. Barta, farár. Foto: P. Sestrenek, J. Barta