Jaroslav Hajtmar, učitel hobby: hudba, fotografování