V prostorech DDM Praha 4 Hobby centrum 4 byl úspěšně zahájen provoz projektu Adaptační dětské skupiny. První skupinu, která nabízí volnočasový i výukový program činností pro dvě desítky ukrajinských dětí od příštího týdne doplní další.

Adaptační skupina je volnočasová organizovaná skupina pro děti ukrajinských uprchlíků, která má pomoci dětem uvyknout si na novou zemi a nové prostředí a usnadnit jim následný nástup do mateřské, základní nebo střední školy.
Více informací