Fotografie ze soutěže plastikových modelářů MODEL OPEN, která se uskutečnila 15.10.2022 v pražské Písnici.
Tradiční soutěže, pořádané klubem Modelářů Křížem krážem se zúčastnilo 7 členů našeho kroužku z DDM Praha 4 Hobby centrum 4,
kteří k odborné analýze porotců přihlásili celkem 12 modelů.
V každé kategorii byly oceněny tři nejlepší modely.
Seniorské kategorie.
1. místem Aleš Rychtařík ve figurkách s Janem Žižkou.
3. místem Ondřej Procházka v letadlech 1/48 s Bf 109E
Žákovské kategorie.
Mladší žáci (do 12-ti let)
1. místem Lukáš Smějsa v letadlech 1/72 s P 47 M
3. místem Lukáš Smějsa v bojové technice 1/48 s Pz.III ausf.L
2. místem Vojtěch Jan Bém v bojové technice 1/72 s Lt.35
2. místem Martin Jošt v letadlech 1/72 s La 5 F
Starší žáci (od 13-ti do 15-ti let)
1. místem Filip Smějsa v letadlech 1/72 s F6-F3
1. místem Adam Vachuta v letadlech 1/48 s A6 M2
1. místem Matěj Vágenknecht v bojové technice 1/48 s 1,5 ton truck
3. místem Matěj Vágenknecht v letadlech 1/72 s Hawk 75A3
Kadeti ( od 16-ti do 18-ti let)
1. místem Vojtěch Procházka v letadlech 1/48 s Avie B.534
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.