Soustředění AK Medlánky na Slovensku
Martin, 15. - 23. 5. 2016