Dobrý den. Vyprávím příběhy. Příběhy lidí, věcí, míst. Příběhy skutečné i smyšlené.