Utorková odpustová slávnosť
V utorok, 15. 8. 2020, sme o 18:00 hod. slávili v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Po skončení sv. omše nasledovala eucharistická procesia po dedine. Podľa vzoru Panny Márie, ktorá po zvestovaní a vtelení putovala k Alžbete ako „prvá monštrancia“, sme aj my po svätej omši za doprovodu našej goralskej muziky putovali ulicami farnosti a vyprosovali si od Boha požehnanie a ochranu. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.