Na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023, pri svätej omši o 10:00 hod., sme požehnali obnovenú sochu Panny Márie z hlavného oltára. Reštaurátorka, Adela Hubčíková z Dolného Kubína, na nej pracovala od 22.08.2023. Aj touto cestou jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za jej zručnosť a ochotu. Socha bola niekoľkokrát premaľovaná – poslednýkrát aj dosť neodborne. Zo sochy sa odstránili všetky premaľby – miestami v hrúbke pol centimetra. Socha po zreštaurovaní sa čo najviac priblížila k pôvodnému prvotnému náteru. Pred tým, ako bola opätovne vložená do hlavného oltára, si ju mohli veriaci zblízka pozrieť.