V druhej polovici roka 2023 sa dala zreštaurovať socha Panny Márie z hlavného oltára. Dokončená bola v októbri 2023 a na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023, pri svätej omši o 10:00 hod., bola požehnaná a po niekoľkých dňoch, počas ktorých si ju mohli farníci pozrieť zblízka, bola opäť umiestnená v hlavnom oltári. Reštaurátorka, Adela Hubčíková z Dolného Kubína, na nej pracovala od 22.08.2023. Aj touto cestou jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za jej zručnosť a ochotu. Socha bola v minulosti niekoľkokrát premaľovaná – poslednýkrát aj dosť neodborne. Zo sochy sa odstránili všetky premaľby – miestami v hrúbke pol centimetra. Socha sa po zreštaurovaní čo najviac priblížila k pôvodnému prvotnému náteru.