V dňoch od 9.- 12.11.2023 bude v našej farnosti prebiehať duchovná obnova po minuloročných ľudových misiách. Obnova misií je pokračovaním ľudových misií vo farnosti, do ktorej sa misionári vracajú spravidla do jedného roku od času, kedy sa uskutočnili 8-dňové misie. Misijná obnova trvá 4 dní, počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy, o ktorých je dobre rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote. Obnova misií má za cieľ utužiť a upevniť misijné nadšenie a náboženský duch vo farnosti.
Duchovnú obnovu povedú misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul – Lazaristi - páter Pavol Noga, CM. a páter Dominik Pavol, CM