Dievčenská spevácka skupina nás reprezentovala na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka. So svojim pásmom "S grabjami do šana" si vyspievali zlaté pásmo. Za fotografie ďakujeme Jurajovi Bednárikovi.