Na celom svete sa 22.11.2023 uskutočňuje “Červená streda”. Jej zmyslom je pripomenúť si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru. Pri tejto príležitosti sa chrámy a monumenty nasvecujú načerveno. Aj náš kostol Nanebovzatia Panny Márie v Hladovke sa dnes nasvietil do červena a pri večernej sv. omši sme sa spoločne pomodlili za trpiacich kresťanov.