Dnes, 6. 12. 2023, na sviatok sv. Mikuláša, sme si na svätej omši za účasti detí pripomenuli čnosti tohto, najmä medzi deťmi, obľúbeného svätca. Po svätej omši sa s ním mohli stretnúť všetci prítomní. Deti ho privítali peknou pesničkou. Mikuláš najskôr vyžreboval a odmenil tie detí, ktoré v priebehu týždňa odovzdali v kostole obrázky s témou Mikuláša, ktoré dostali nakresliť za domácu úlohu na minulotýždňovej sv. omši. Potom mu deti zaspievali ďalšiu krátku pesničku, ktorou sa mu chceli poďakovať, že ich neobišiel a prišiel ich navštíviť. Po krátkom príhovore rozdal všetkým deťom darčeky, ktoré si pre nich pripravil.