Pri príležitosti 800. výročia od vyhotovenia prvých jasličiek sv. Františkom z Assisi sme si to 4. Adventnú nedeľu, 24. 12. 2023, pripomenuli tým, že správca farnosti, Mgr. Miroslav Žmijovský, požehnal malé jasličky a betlehemy, ktoré si veriaci na požehnanie priniesli.
Zároveň odovzdal poverenie dvom novým mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania.