V pondelok, 25. 12. 2023, sa v poobedňajšej jasličkovej pobožnosti predstavil Detský folklórny súbor s najmladšou goralskou muzikou, ktorú od septembra tvoria žiaci I. stupňa, svojimi pesničkami, koledami a vinšmi. V rámci tohto podujatia sa konala aj zbierka na Dobrú novinu.