V pondelok, 1. 1. 2024, sme aj my v našej farnosti slávili Slávnosť Panny Márie Bohorodičky dvoma sv. omšami. Na druhej sv. omši, ktorá sa konala o 10:30 hod. sa do liturgických spevov sa zapojil nielen Detský folklórny súbor Goral, hlavne jeho spevácka zložka, ale aj goralská muzika a chrámový zbor. Spolu s ostatnými farníkmi tak prispeli k dôstojnému uvítaniu nového roka.