Pastoračný plán "Ježišova cesta do Emauz" prechádza do druhej etapy. V rámci nej sa v našej farnosti konala vo štvrtok, 20. 1. 2024 o 17:00 hodine, celodiecézna adorácia, ktorú viedol správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský a ku ktorej sme sa pripojili k spoločnej modlitbe ako jedna diecézna rodina. Do liturgických spevov sa zapojil aj chrámový zbor. Po skončení adorácie sa konala svätá omša, na ktorej sa nám prostredníctvom videozáznamov prihovoril aj náš diecézny biskup František.