Dňa 21.3.2024 sa v Kultúrnom dome v Habovke sa konalo Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru.
Na súťaži nás reprezentovala aj spevácka zložka nášho Folklórneho súboru Jeľešňa a podobne ako tí mladší, aj tieto dievčatá si vyspievali zlaté pásmo a priamy postup do krajského kola. Foto: Juraj Bednárik