Na Zelený štvrtok, ktorý je pamiatkou Pánovej večere, sme slávili ustanovenie dvoch sviatostí - sviatosti kňazstva a sviatosti Oltárnej, ktorej ustanovenie sme si pripomenuli večernou svätou omšou. Úloha apoštolov pri umývaní nôh sa tento rok ušla našim tretiakom, ktorí sa v tomto roku zúčastnia prvého sv. prijímania.