Veľkonočnú Vigíliu na Bielu sobotu sme začali zapálením paškálu pri kostole: Od paškálu si zapálili sviece miništranti a od nich sviece veriaci ľud. Nasledovala samotná sv. omša, ktorá bola ukončená krátkou procesiou kňaza so sviatosťou oltárnou, sochou Zmŕtvychvstalého Krista, miništrantov a hasičov okolo kostola.
Medzi fotografiami sa nachádza aj video, na ktorom je zaznamenaný spôsob "zahaľovania a odhaľovania" oltára - prekrytie hlavnej sochy Panny Márie obrazom ukrižovaného.