Na Veľkonočnú nedeľu, 31. 3. 2024, boli pri prvej svätej omši požehnané jedla. Tento zvyk na istý čas v Hladovke zanikol. Už niekoľko rokov sa však jedla opäť požehnávajú a niektoré rodiny si tento tradičný zvyk opäť pripomínajú a prinášajú svoje košíky s jedlami na svätú omšu na požehnanie.