Dnes, v pondelok, 6.5.2024, sme sa v rámci prosebných dní vybrali po večernej svätej omši v procesii k poliam za dedinou, kde sme prosili o požehnanie a ochranu novej úrody, všetkého čo sme zasiali a zasadili na polia a do záhrad.
Prosebné dni sú tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána (čiže 37. až 39. deň po Veľkej noci), počas ktorých sa konajú procesie do polí s krížom na čele sprievodu a prosí sa o požehnanie siatin. Prosí sa o to, aby Boh doplnil, čo človek ovplyvniť nemôže: jasné počasie, alebo v suchom počasí zase zúrodňujúci dážď.