Nácvik DFS Goral z Hladovky. 17. 4. 2015, nácvik pred krajskou súťažou DFS.