Mojim cieľom je na jednom mieste sústrediť čo najviac historických fotografií z obcí Hladovka a Suchá Hora a sprístupniť ich verejnosti. Nachádzajú sa tu fotografie z môjho archívu i súkromných archívov obyvateľov Hladovky a Suchej Hory, fotografie, ktoré boli použité v publikáciách, boli zverejnené na internete a v rôznych dokumentoch a pod.
Fotografie nie sú určené pre komerčné účely.
Za umožnenie publikovania ďakujem všetkým, ktorí do fotogalérie prispeli, či umožnili fotografie zverejniť.
Fotografie majú istú súvislosť nielen s webovými stránkami obce, školy, ale aj stránkami https://goral.hladovka.net. Je preto možné, že v albume Suchej Hory sa nájdu fotografie, ktoré patria do albumu Hladovky a naopak, ale naše spoločné goralské tradície, spoločná farnosť v minulosti, škola... sú si také blízke, že niekedy asi ani nemá zmysel deliť ich do dvoch rôznych albumov.

Chcem vás požiadať o poskytnutie ďalších historických fotografií, ktoré by tento album doplnili a je na nich zachytený život v minulosti v našej obci - fotografie priestorov, objektov v obci, polí a lúk, obydlí, ciest, fotografie ľudí zachytávajúcich ich pri pracovných či sviatočných činnostiach a situáciách, v krojoch, ... (napr. z prijímaní, birmoviek, sobášov, pri kosení, hrabaní, kopaní zemiakov, pri práci s ľanom, tkaní kobercov, vyšívaní krojov, ...) Všetky fotografie budú po oskenovaní vrátené.
Chcem tiež požiadať o poskytnutie informácií k fotografiám, bližší popis o tom, kto a čo sa na fotografii nachádza, kedy a pri akej príležitosti fotografia vznikla (rok...), autora fotografie... Tieto informácie by som rád doplnil aj k fotografiám, ktoré už sú zverejnené. V prípade, že nájde v popise chyby, budem Vám vďačný ak ma na ne upozorníte a poskytnete správne informácie. Ďakujem.

228 fotografií zo Suchej Hory z obdobia 1960 - 1972 nájdete aj na https://uetetnofolk.eu/index.php/main/records - 228 fotografii zo Suchej Hory. Do vyhľadávacieho poľa treba zadať názov obce.