Vo štvrtok, 26. 5. 2022, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, svätú omšu celebroval kňaz spišskej diecézy Mons. Peter Sakmár, ktorého svätý otec František 8. 12. 2020 vymenoval za apoštolského administrátora ad notum Sanctae Sedis Apoštolskej administratúry v Atyrau v Kazachstane. V kázni povzbudil veriacich, aby sme podľa želania Pána Ježiša boli pravými svedkami viery pre svoje okolie. Zároveň nám priblížil aj krajinu, v ktorej pôsobí.
Po svätej omši sme sa presunuli ku farskému úradu, kde sme požehnali novú kaplnku Lurdskej Panny Márie a pomodlili sa májovú pobožnosť. Touto cestou sa chceme poďakovať otcovi pána farára – Pavlovi Žmijovskému – ktorý túto kaplnku postavil. Rovnako poďakovanie patrí vedeniu a zamestnancom obce, firme Lukáša Bonka a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto dielu. Veľké Pán Boh zaplať patrí aj Bohu známym darcom a Ružencovému Bratstvu, ktoré zafinancovalo súsošie Panny Márie a Bernadety.