V nedeľu 29. 5. 2022, sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Tentokrát to bolo I. sväté prijímanie, ku ktorému pristúpilo 17. tretiakov.
Do sprievodu a liturgických spevov sa zapojili nielen speváčky DFS Goral, ale aj mladá goralská muzika. Pekné počasie ešte viac umocnilo slávnostnú atmosféru tejto slávnosti.