Jún sa neodmysliteľne spája s predprázdninovým slnkom, koncom školského roka a slávnosťou Božieho Tela. Každý veriaci by však mal pamätať aj na to, že v júni nám Cirkev ponúka pobožnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V centre kresťanského posolstva je láska, samozrejme, správne pochopená, ktorá je vlastne celým posolstvom Cirkvi. Kresťanská láska je o schopnosti obetovať sa pre Boha i pre druhých. Čím viac študujeme dejiny kresťanstva, tým viac si uvedomujeme, že evanjelium sa nezameriava ani tak na lásku človeka k Bohu, ako na Božiu lásku k nám. Z tohto dôvodu sa Cirkev rozhodla zasvätiť mesiac jún tomuto tajomstvu, aby nám pripomenula hĺbku Božej lásky. Pápež Lev XIII. považoval túto zbožnosť za „najosvedčenejšiu formu religiozity“, za „účinný liek na choroby našej doby“, ktoré dnes oveľa ostrejšie útočia na ľudí i celé spoločnosti a ničia ich. „Je to zbožnosť, ktorú odporúčame všetkým, pretože všetkým bude prospešná,“ dodal.
Preto sme v utorok, 21. 6. 2022, v týždni, v ktorom slávime slávnosť Božského Srdca, aj my putovali ku Kaplnke Božského Srdca v našej farnosti, kde sme slávili svätú omšu.