Už za čias pána farára Jozefa Golvoňa sa uvažovalo nad vybudovaním kaplniek v okolí kostola, k čomu jeho predčasným odchodom na večnosť už nedošlo. Dnes, 31. 7. 2022, sme požehnali novú vstupnú bránu do nášho kostola, do ktorej sú osadené kaplnky a sochy sv. Joachima a Anny – rodičov Panny Márie, ktorej je celá farnosť i náš chrám zasvätený. A takto, v roku kedy si budeme pripomínať 10 rokov od úmrtia pána farára Golvoňa, napĺňame jeho myšlienku.
Na samotnej stavbe brány sa najväčšou mierou podieľal pán Pavel Žmijovský z Lendaku a Daniel Hutlas. Samozrejme že naša vďaka patrí aj ďalším, ktorí sa na stavbe podieľali: pán Stanislav Kendrala, Jozef Šprlák, Jozef Kendrala, Dušan Buš, Betonárska firma Jozefa Šprláka, firma Lukáša Bonka a jeho zamestnanci, Stanislav Buš, Jozef Planieta a pán Jacek Sendzik a jeho firma z družobnej obce z Poľska, ktorí vyhotovili pieskovcové sochy sv. Joachima a Anny.
Sv. Joachim a Anna, orodujte za nás!
Pred samotným posvätením brány sa konala svätá omša pri ktorej sme boli svedkami krstného obradu. Rodičom blahoželáme a všetkým prajeme veľa šťastia, zdravia a veľa Božích milosti.