Takmer každý rok sa v auguste koná pri kríži na Grape svätá omša a po nej posedenie pri guľáši. Tento rok nám však plány skrížilo nepriaznivé počasie. Celá akcia sa najskôr presunula na 15. september, ale keďže aj dnes pršalo, sv. omša sa konala v kostole a posedenie pri guľáši v areáli základnej školy.