Hladovka 9. 10. 2022. Fotografie zo svätej omše, na ktorej sme si pripomenuli 10. výročie od úmrtia duchovného otca Jozefa Golvoňa. Po sv. omši následovala krátka modlitba na cintoríne pri jeho hrobe. Viac informácií o vdp. Golvoňovi na stránkach farnosti: https://farnost.hladovka.net