4. adventná nedeľa, 18.12.2022, zostane pre Filipa a Mateja pamätným dňom. Počas druhej svätej omše boli slávnostne uvedení ako noví miništranti do liturgickej služby. Zložili miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Po sľube ich starší miništranti obliekli do liturgického odevu a potom sa už mohli zapojiť do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom a prajeme im, aby sa im v ich miništrantskej službe darilo.