15. apríla 2023 sa v priestoroch kultúrneho domu v Nižnej stretli folkloristi z celej Oravy. Oravské kultúrne stredisko usporiadalo postupovú súťažnú prehliadku hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, kde sa súťažiaci v 4 kategóriách pokúsili osloviť odbornú porotu. Najviac sa to podarilo nasledujúcim:
Kategória ľudová hudba: Ľudová hudba Peter Gonšora – priamy postup
Ľudová hudba Ondreja Chovana – návrh na postup
Kategória sólista inštrumentalista: Viktor Chudoba – priamy postup
Kategória sólisti speváci a spevácke duá: Kamila Drusková – priamy postup, Veronika Kubalová – návrh na postup
Kategória spevácke skupiny: Dievčenská spevácka skupina z Hladovky – priamy postup, FS Jelešňa – návrh na postup, FSk Fľajšovan – návrh na postup
Zlaté pásmo: FSk Rabčičan, Lucia Kucejová, Erika Mäsiarová, Katarína Kvaková
Strieborné pásmo: Daniel Brodňanský, Spevuľky od Nižňanskej muzičky, FSk Rabčičanka, Beáta Ogureková, Emma Tropeková a Eliška Tropeková, ĽH Bystrina
Bronzové pásmo: Júlia Pikošová, Anna Zboňáková, Margita Pitáková
Hlavným partnerom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum
Foto: Juraj Bednárik